Kiên Nguyễn Studio

• Địa chỉ: 301 Nguyễn Trãi - Hà Giang

• Số điện thoại: 094.7878.456 - 01626542678

• Email: kincoks@gmail.com

• Website: https://www.facebook.com/anhcuoihagiang

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://HaGiangWeddingStudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/kincoksphotogaphy

• Kiên Nguyễn Studio 301 Nguyễn Trãi Hà Giang
Tel: 0947878456 - 01626542678